פסגת גרניט סוכנות לביטוח (1991) בע"מ , הינו גוף פרטי ועוסקת בשיווק פנסיוני ולא בייעוץ פנסיוני, ועומדת בקשר עסקי עם הגופים המוסדיים הר"מ לצורך ניהול מוצרים פנסיונים.
קיימת זיקה כמשמעותה בחוק הפיקוח על שירותים פיננסים (ייעוץ, שיווק ומערכת סליקה פנסיוניים), התשס"ה-2005, כמפורט להלן:

חברות ביטוח

 • הפניקס חברה לביטוח בע"מ
 • מגדל חברה לביטוח בע"מ
 • כלל חברה לביטוח בע"מ
 • הראל חברה לביטוח בע"מ
 • מנורה חברה לביטוח בע"מ
 • הכשרה חברה לביטוח
 • איילון חברה לביטוח

קרנות פנסיה

 • אלטשולר שחם פנסיה
 • הפניקס פנסיה וגמל בע"מ
 • מנורה מבטחים פנסיה בע"מ
 • פסגות קרן פנסיה
 • מגדל מקפת פנסיה
 • כלל פנסיה
 • הראל ניהול קרנות פנסיה בע"מ

קופות גמל וקרנות השתלמות

 • מיטב דש גמל
 • אקסלנס נשואה גמל ופנסיה בע"מ
 • פסגות קופות גמל ופנסיה בע"מ
 • ילין לפידות ניהול קופותגמל בע"מ
 • אלטשולר שחם קופות גמל בע"מ
 • אנליסט קופות גמל
 • הראל גמל ופיננסים
 • מנורה גמל והשתלמות